Zarząd Oddziału Rejonowego

Renata Augustyniak

Prezes Zarządu

Marek Kopka

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Kasprzak

Członek Zarządu, Skarbnik

Waldemar Żeleźnik

Członek Zarządu

Wiesław Olczyk

Delegat na Mazowiecki Zjazd Okręgowy

Rejonowa Komisja Rewizyjna

Wiesław Olczyk – przewodniczący
Jakub Kicman – zastępca przewodniczącego
Adam Wiśniewski – członek komisji

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub potrzebujesz pomocy, koniecznie skontaktuj się z nami.

© Oddział Rejonowy PCK w Otwocku